Nieuwsbericht:

Het Coronavirus: Zo gaat Vakmanschap er mee om! 20-09

Wat betekent dit voor jou?

Recent heeft de overheid aangekondigd de coronamaatregelen per 25 september grotendeels op te heffen. Deze spannende, maar mooie stap heeft uiteraard ook invloed op maatregelen die Vakmanschap Techniek voert op de locaties waar examens worden afgenomen of waar fysiek wordt getraind. Sommige maatregelen houden we nog even aan. Vakmanschap Techniek vindt namelijk niet alleen de veiligheid, maar ook het gevoel van veiligheid belangrijk.

Maatregelen te nemen door kandidaten en/of personeel:

  • Naleven richtlijnen RIVM (geen handen schudden, hoesten en niezen in je elleboog, etc.)
  • Verplicht handen wassen bij binnenkomst op de locatie
  • Advies om 1,5 meter afstand te houden, ook in de wachtruimte
  • Medewerkers die ziekteverschijnselen hebben blijven thuis
  • Blijf thuis bij ziekteverschijnselen

Tot slot:
Alle beslissingen die Vakmanschap Techniek neemt zijn gebaseerd op de maatregelen van de Overheid en het RIVM. In de kern is het van belang dat een ieder zijn of haar verantwoordelijkheid neemt in het naleven van die maatregelen. Wij staan achter deze en onze eigen maatregelen die gelden op de locaties. Op deze wijze kunnen we iedereen zo goed mogelijk beschermen en de afname zo verantwoord mogelijk laten verlopen.

Vakmanschap Techniek
026 – 351 31 33

Andere

Berichten